Đăng ký thành viên mới

Vào ngày 30 tháng 11 năm 2022, E-Special -Phòng thí nghiệm sản xuất Bijin- đã được gia hạn.
Nếu bạn đã đăng ký tài khoản trước 11:00 ngày 28 tháng 11 năm 2022, vui lòng đăng ký lại bằng cách sử dụng biểu mẫu bên dưới.
Chuyển tài khoản là có thể.

* Hãy đảm bảo thiết lập lại bằng địa chỉ e-mail đã đăng ký trước đó.
* Xin lưu ý rằng nếu bạn đặt một địa chỉ email khác với địa chỉ email đã đăng ký trước đó, bạn sẽ không thể chuyển điểm của mình.


Vui lòng xác nhận điều khoản thành viên trước khi đăng ký.

男性 女性 回答しない