Điều khoản dịch vụ

Điều khoản sử dụng (sau đây gọi là "Thỏa thuận này") này được quy định bởi Công ty cổ phần Bizin Seizo Kenkyujo về dịch vụ bán hàng Online cung cấp tại Website này (sau đây gọi là “Dịch vụ này”). Các điều khoản quy định tại Thỏa thuận này được áp dụng cho tất cả khách hàng đã đăng ký thành viên trên Website bán hàng Online, khách hàng vui lòng tuân thủ khi sử dụng dịch vụ.

Điều 1 (Đối tượng áp dụng)

 1. Thỏa thuận này được áp dụng trong phạm vi liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ này giữa người dùng và Công ty chúng tôi.
 2. Ngoài bản Thỏa thuận này, Công ty chúng tôi có thể đưa ra những quy định khác (Dưới đây gọi là 「Quy định riêng」 liên quan đến Dịch vụ này. Những Quy định riêng đó sẽ có tên gọi khác nhau và là một phần của bản Thỏa thuận này.
 3. Nếu các quy định tại Thỏa thuận này xung đột với các quy định riêng nêu trên, thì các điều khoản riêng sẽ được ưu tiên áp dụng trừ khi có quy định đặc biệt khác.

Điều 2 (Đăng ký sử dụng)

 1. Người có nhu cầu sử dụng dịch vụ sẽ gửi đăng ký sử dụng dịch vụ sau khi đã đồng ý bản Thỏa thuận này đồng thời cam kết sử dụng dịch vụ dựa theo quy định của Công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ phê duyệt và gửi thông báo hoàn tất đăng ký sử dụng dịch vụ cho người dùng.
 2. Chúng tôi có thể không phê duyệt việc đăng ký của người dùng mà không cần phải công bố lý do nếu xác định rằng người đăng ký sử dụng có bất kỳ lý do nào sau đây:
  1. Thông tin đăng ký bị sai lệch không chính xác.
  2. Người đăng ký là người đã từng vi phạm các Điều khoản này.
  3. Chúng tôi nhận thấy việc đăng ký sử dụng không phù hợp.

Điều 3 (Quản lý ID người dùng và mật khẩu)

 1. Người dùng phải tự chịu trách nhiệm quản lý ID và mật khẩu của mình khi sử dụng dịch vụ này.
 2. Trong mọi trường hợp, người dùng không được chuyển nhượng, cho mượn hoặc chia sẻ ID và mật khẩu với bên thứ ba. Nếu thông tin ID và mật khẩu khớp với thông tin đăng ký và bạn đã đăng nhập, chúng tôi sẽ coi nó được sử dụng bởi người dùng đã đăng ký ID người dùng đó.
 3. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do bên thứ ba sử dụng ID và mật khẩu của bạn gây ra, ngoại trừ trường hợp do cố ý hoặc sơ suất của chúng tôi.

Điều 4 (Hợp đồng mua bán)

 1. Hợp đồng mua bán được thiết lập sau khi chúng tôi gửi cho bạn thông báo đã tiếp nhận đơn đặt hàng từ người dùng. Ngoài ra, quyền sở hữu sản phẩm sẽ được công ty giao hàng chuyển cho người dùng sau khi nhận hàng từ công ty chúng tôi.
 2. Nếu người dùng thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây, công ty chúng tôi có quyền hủy hợp đồng mua bán đề cập ở trên mà không cần thông báo trước.
  1. Nếu Người dùng vi phạm các Điều khoản này.
  2. Nếu việc giao sản phẩm không được hoàn thành do không rõ địa chỉ giao hàng hoặc vắng mặt lâu ngày.
  3. Khi xác nhận được rằng mối quan hệ tin cậy giữa Công ty và người dùng bị tổn hại.
 3. Những Quy định liên quan đến Phương thức thanh toán, Phương thức giao hàng, Phương thức hủy đặt hàng và Phương thức trả hàng được chúng tôi Quy định tại một Điều khoản khác.

Điều 5 (Quyền sở hữu trí tuệ)

Quyền tác giả hay còn gọi làQuyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hình ảnh sản phẩm hoặc nội dung được sử dụng tại dịch vụ này thuộc về công ty chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ viết nội dung Website, người dùng không được phép sao chép, đăng lại, cải biên hoặc sử dụng lại.

Điều 6 (Các hành vi bị cấm)

Khi sử dụng dịch vụ này, người dùng không được thực hiện các hành vi sau đây.

 1. Hành vi vi phạm pháp luật hoặc trật tự công cộng và đạo đức
 2. Hành vi liên quan đến hoạt động tội phạm
 3. Các hành vi vi phạm bản quyền, quyền nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác có trong Dịch vụ
 4. Các hành vi phá hủy hoặc can thiệp vào các chức năng của máy chủ hoặc mạng của chúng tôi
 5. Hành vi sử dụng các thông tin thu được từ dịch vụ này vào mục đích thương mại.
 6. Các hành vi có thể gây cản trở hoạt động của dịch vụ chúng tôi cung cấp.
 7. Hành vi cố ý truy cập trái phép.
 8. Hành vi thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân liên quan đến người dùng khác
 9. Hành vi mạo danh người dùng khác
 10. Các hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp lợi ích cho các lực lượng chống đối xã hội liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi
 11. Các hành vi khác mà Công ty cho là không phù hợp

Điều 7 (Tạm ngừng cung cấp dịch vụ, v.v.)

 1. Nếu chúng tôi xác định rằng có bất kỳ lý do nào sau đây, chúng tôi có thể ngừng hoặc tạm ngừng cung cấp toàn bộ hoặc một phần dịch vụ này mà không cần thông báo trước cho người dùng.
  1. Khi thực hiện kiểm tra bảo trì hoặc cập nhật hệ thống máy tính liên quan đến dịch vụ này
  2. Khi việc cung cấp dịch vụ này trở nên khó khăn do các nguyên nhân bất khả kháng như động đất, sét đánh, hỏa hoạn, mất điện hoặc thiên tai.
  3. Khi máy tính hoặc đường truyền liên lạc bị gián đoạn do sự cố.
  4. Ngoài ra, khi chúng tôi đánh giá rằng rất khó để cung cấp dịch vụ này
 2. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ bất lợi hoặc thiệt hại nào mà người dùng hoặc bên thứ ba phải gánh chịu do việc tạm ngừng hoặc gián đoạn việc cung cấp dịch vụ này, bất kể lý do là gì.

Điều 8 (Hạn chế Sử dụng và Hủy bỏ Đăng ký)

 1. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ điều nào sau đây, chúng tôi có thể hạn chế việc việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ của người dùng, hoặc hủy đăng ký của Người dùng mà không cần thông báo trước.
  1. Nếu vi phạm bất kỳ điều nào của Thỏa thuận này.
  2. Có bất kỳ sự gian dối nào trong nội dung đăng ký.
  3. Thẻ tín dụng mà Người dùng sử dụng để thanh toán bị ngưng sử dụng.
  4. Khi khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản phí theo quy định.
  5. Không phản hồi lại chúng tôi trong một thời gian nhất định.
  6. Khi dịch vụ này không được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định kể từ lần sử dụng cuối cùng
  7. Ngoài ra, khi chúng tôi đánh giá rằng việc sử dụng dịch vụ này không phù hợp
 2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người dùng do những đối sách của chúng tôi trong phần này.

Điều 9 (Hủy thành viên)

Người dùng có thể hủy tư cách làm thành viên từ dịch vụ này bằng cách làm theo các thủ tục hủy tư cách làm thành viên theo quy định.

Điều 10 (Điều khoản từ chối bảo đảm và từ chối trách nhiệm)

 1. Chúng tôi không đảm bảo rằng sẽ không có khiếm khuyết nào khi triển khai thực tế dịch vụ hoặc thiếu sót về mặt pháp lý (Bao gồm những thiếu sót liên quan đến tính an toàn, độ tin cậy, độ chính xác, tính đầy đủ, tính hiệu quả, tính phù hợp với mục đích rõ ràng, bảo mật hoăc có thể phát sinh lỗi hoặc tổn hại về quyền lợi.)
 2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người dùng bởi dịch vụ này. Tuy nhiên, nếu hợp đồng giữa công ty chúng tôi và người dùng liên quan đến dịch vụ này (bao gồm cả thỏa thuận này) trở thành hợp đồng tiêu dùng được quy định trong Luật Hợp đồng Người tiêu dùng, thì điều khoản miễn trừ này sẽ không được áp dụng. Tuy nhiên ngay cả trường hợp đó thì công ty chúng tôi cũng tuyệt nhiên không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh từ tình huống đặc biệt trong những tổn hại phát sinh cho người dùng bởi những hành vi không thực hiện nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng hoặc phạm pháp do thiếu sót (trừ những thiếu sót nghiêm trọng) từ phía công ty chúng tôi.
 3. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ giao dịch, liên lạc, tranh chấp, v.v. nào xảy ra giữa người dùng và người dùng khác hoặc bên thứ ba liên quan đến dịch vụ này.

Điều 11 (Thay đổi nội dung dịch vụ)

Công ty chúng tôi có thể thay đổi nội dung của dịch vụ này hoặc ngừng cung cấp dịch vụ này mà không cần thông báo cho người dùng, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những thiệt hại do việc này gây ra cho người dùng.

Điều 12 (Thay đổi điều khoản sử dụng)

Nếu chúng tôi thấy cần thiết, chúng tôi có thể thay đổi thỏa thuận này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho người dùng. Ngoài ra, nếu bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ này sau khi thay đổi thỏa thuận này, người dùng sẽ được coi là đã đồng ý với thỏa thuận đã thay đổi.

Điều 13 (Xử lý thông tin cá nhân)

Chúng tôi sẽ xử lý thích hợp thông tin cá nhân có được thông qua việc sử dụng dịch vụ này theo "Chính sách bảo mật" của chúng tôi.

Điều 14 (Thông báo hoặc liên hệ)

Thông báo hoặc liên lạc giữa Người dùng và Công ty sẽ được thực hiện theo phương thức do Công ty quy định. Trừ khi người dùng gửi thông báo thay đổi theo phương thức được Công ty chỉ định riêng, Công ty sẽ coi thông tin liên hệ đang đăng ký hiện tại là hợp lệ và thông báo hoặc thông tin liên hệ được coi là hợp lệ.

Điều 15 (Cấm chuyển giao quyền và nghĩa vụ)

Người dùng không được chuyển nhượng hoặc cam kết trạng thái của họ theo các điều khoản sử dụng hoặc các quyền hoặc nghĩa vụ của họ theo các Điều khoản này cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Điều 16 (Luật áp dụng /Quyền phán quyết)

 1. Luật pháp Nhật Bản sẽ là luật điều chỉnh việc giải thích các Điều khoản này. Ngoài ra, liên quan đến dịch vụ này, việc áp dụng Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế sẽ bị loại trừ.
 2. Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến dịch vụ này, tòa án có thẩm quyền đối tại nơi đặt trụ sở chính của chúng tôi sẽ là tòa án có thẩm quyền xử lý.