Quyền lợi thành viên

Trở thành "Thành viên" để mua sắm tiện lợi
với nhiều ưu đãi

Có thể sử dụng các Chức năng sau khi bạn đăng ký trở thành "Thành viên".
※ Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không thu bất kỳ khoản phí nào như Phí gia nhập, phí thường niên, hay phí tháng.

 • Chức năng kiểm tra
  lịch sử mua sắm

  Tại màn hình Mypage bạn có thể
  dễ dàng kiểm tra được
  lịch sử mua hàng
  và điểm tích lũy.

 • Chức năng
  danh mục yêu thích

  Có thể add những sản phẩm
  bạn thích nhưng chưa mua ngay
  vào phần danh mục
  yêu thích.

 • Chức năng tự động
  nhập lại thông tin

  Các thông tin như địa chỉ,
  thẻ tín dụng… sẽ được
  tự động nhập lại ở những
  lần mua hàng sau.

Tất cả các thành viên mới sẽ nhận được 500 điểm và có thể được sử dụng khi mua sắm.
Điểm có thể được sử dụng để mua hàng thông thường, 1 điểm quy đổi tương đương 1 Yên.

* Điểm có giá trị sử dụng trong 1 năm.
*Không sử dụng được cho đặt hàng định kỳ.

Tỷ lệ tích điểm khi mua hàng thông thường là 1%, khi bạn được nâng hạng, thì tỷ lệ này sẽ tăng lên.
Bạn có thể kiểm tra thứ hạng hiện tại của mình trong trang Mypage.

* Tiền mua các đơn đặt hàng định kỳ vẫn sẽ được tích lũy để xét nâng hạng.
* Đổi điểm tích lũy chỉ áp dụng cho đặt hàng thông thường.
* Điểm và phiếu giảm giá không thể được sử dụng cho cùng một đơn đặt hàng.


Số lượng mua Tỷ lệ tích điểm ※1
Bạch kim 100.000 Yên
trở lên
Tỷ lệ đổi điểm thông thường + thêm 9%
Kim cương 80.000 Yên
trở lên
Tỷ lệ đổi điểm bình thường + thêm 7%
Vàng 50.000 Yên
trở lên
Tỷ lệ đổi điểm thông thường + cộng thêm 4%
Bạc 30.000 Yên
trở lên
Tỷ lệ đổi điểm thông thường + cộng thêm 2%
Đồng Dưới
30.000 Yên
1%

Bạn có thể kiểm tra thứ hạng hiện tại của mình trong trang Mypage.

Chúng tôi sẽ bán trước các sản phẩm mới và các sản phẩm giới hạn cũng như giảm giá cố định theo thứ hạng thành viên.

* Không bán thường xuyên.
*Một số chương trình chỉ giới hạn bán cho một số Hạng thành viên.

Bạn sẽ được tặng 1000 điểm tương đương với 1000 Yên và có thể sử dụng để mua sắm vào tháng sinh nhật của bạn.

* Điểm có giá trị trong 1 năm.
*Không sử dụng được đặt hàng thông thường.