lịch trình làm tròn

Lịch tuyển dụng nhân viên làm đẹp tháng 12

ngày cửa hàng
12/1 Hokkaidō Gác xép Sapporo, Ainztorpe Letroy
Kanto Mua sắm ở Ebisu
Kansai Marge Semba
12/2 Hokkaidō Gác xép Sapporo
Kanto Shop Inn Ochanomizu Sun Clair, Tại cửa hàng mỹ phẩm Shinjuku LUMINE EST, Beauty Girl Kamiooka
Kansai
12/3 Hokkaidō Tokyu Hands Sapporo, Sapporo gác xép
Kanto Shop Inn Cửa hàng Akabane Apire, Shop Inn Cửa hàng Modi Machida
Kansai Mua sắm tại LaLaport Koshien, Mage Semba
12/4 Hokkaidō Gác xép Sapporo
Kanto Mua sắm ở Kokubunji
Kansai fanbi Terauchi
12/5 Hokkaidō Cửa hàng Ainztorpe Letroy, cửa hàng tòa nhà quốc tế Ainztorpe
Kanto Mua sắm ở Ebisu
Kansai
12/6 Hokkaidō Ainztorpe Stellar Place Sapporo, Ainztorpe Loi, Tòa nhà Quốc tế Ainztorpe
Kanto Quán trọ Ebisu, Ainztorpe Hikarigaoka
Kansai Marge Senba, Thị trấn Charlie Woody
12/7 Hokkaidō
Kanto Quán trọ Akabane Appile
Kansai fanbi Terauchi
12/8 Hokkaidō Gác xép Sapporo
Kanto Shop Inn Kinshicho Termina 2, Shop Inn Ochanizu Sun Clair
Kansai Mua sắm ở Kawanishi Mosaic
12/9 Hokkaidō Gác xép Sapporo, Ainztorpe Letroy
Kanto Mua sắm ở Ochanizu Sun Clair
Kansai Mua sắm tại LaLaport Koshien
12/10 Hokkaidō Gác xép Sapporo, Ainztorpe Letroy, Hoa hồng Sapporo
Kanto Mua sắm ở Tokyo D LaQua, Mua sắm ở Urawa Parco
Kansai fanbi Terauchi
12/11 Hokkaidō
Kanto Quán trọ Kinshicho Termina 2, Cô gái xinh đẹp Kamiooka
Kansai Marge Semba
12/12 Hokkaidō Tòa nhà quốc tế Ainztorpe
Kanto gác xép Ginza
Kansai Cửa hàng ở Sanchika, fanbi Terauchi
12/13 Hokkaidō Gác xép Sapporo
Kanto Mua sắm ở Ebisu, Mua sắm ở Matsudo, Mua sắm ở Fujisawa
Kansai
12/14 Hokkaidō Gác xép Sapporo
Kanto
Kansai Marge Semba
12/15 Hokkaidō Tokyu Hands Sapporo, cửa hàng Ainztorpertrois
Kanto Cửa hàng ga Ainz Tolpe Tokyo, Cửa hàng Ainz Tolpe Hikarigaoka, Ainz Tolpe Futakodama
Kansai Cửa hàng trọ Sanchika
12/16 Hokkaidō Sapporo Loft, cửa hàng Ainztorpe Letroy, cửa hàng tòa nhà quốc tế Ainztorpe
Kanto Quán trọ Kokubunji, Ainz Tolupe Kitasenju, Ainz Tolupe Sakuragicho
Kansai Mua sắm ở Kawanishi Mosaic
12/17 Hokkaidō
Kanto Mua sắm tại Ebisu, Mua sắm tại cửa hàng Akabane Apire, Tại cửa hàng mỹ phẩm Shinjuku LUMINE EST
Kansai Marge Senba, Thị trấn Charlie Woody
12/18 Hokkaidō Tokyu Hands Sapporo, Sapporo gác xép
Kanto Cửa hàng ở Fujisawa
Kansai fanbi Terauchi
12/19 Hokkaidō Ainztorpe Letroy
Kanto Mua sắm ở Ebisu
Kansai Cửa hàng trọ Sanchika
12/20 Hokkaidō Gác xép Sapporo, Tòa nhà quốc tế Ainztorpe, Rose Sapporo
Kanto Amefa Shibuya Hikarie, Amefa Ecute Omiya, Amefa Marunouchi
Kansai fanbi Terauchi
12/21 Hokkaidō Gác xép Sapporo
Kanto Cửa hàng Amefa Shibuya Hikarie, cửa hàng Amefa Marunouchi
Kansai Quán trọ Kawanishi Mosaic, Quán trọ Sanchika
12/22 Hokkaidō Tokyu Hands Sapporo, Sapporo gác xép
Kanto Amefa Shibuya Hikarie, Amefa Ecute Omiya, Amefa Marunouchi
Kansai
12/23 Hokkaidō Tokyu Hands Sapporo
Kanto Amefa Shibuya Hikarie, Amefa Ecute Omiya
Kansai Mua sắm tại LaLaport Koshien, Mage Semba
12/24 Hokkaidō Tokyu Hands Sapporo, Sapporo Loft, Ainz Torpel Trois
Kanto Shop Inn Matsudo, Amefa Shibuya Hikarie, Amefa Ecute Omiya, Amefa Marunouchi
Kansai Mua sắm tại Trung tâm thương mại Kyobashi Keihan
12/25 Hokkaidō Sapporo Loft, Ainztorpe Stellar Place Cửa hàng Sapporo, Cửa hàng Ainztorpe International Building
Kanto Amefa Shibuya Hikarie, Amefa Ecute Omiya, Amefa Marunouchi
Kansai Marge Semba
12/26 Hokkaidō
Kanto Cửa hàng Ainz Tolupe Kitasenju, Đền cửa hàng Ainz Tolupe Sakuragicho
Kansai
12/27 Hokkaidō Tokyu Hands Sapporo, Sapporo gác xép
Kanto Quán trọ Kinshicho Termina 2, Quán trọ Modi Machida
Kansai fanbi Terauchi
12/28 Hokkaidō Tokyu Hands Sapporo, Sapporo gác xép
Kanto Mua sắm ở Ochanomizu Sun Clair, Mua sắm ở Tokyo D LaQua
Kansai Mua sắm ở Kawanishi Mosaic
12/29 Hokkaidō
Kanto Quán trọ Ebisu, Quán trọ Kokubunji
Kansai Marge Semba
12/30 Hokkaidō
Kanto Mua sắm ở Ebisu
Kansai fanbi Terauchi
12/31 Hokkaidō
Kanto
Kansai