『Regina』MÙA THU & ĐÔNG 2022

"Tên tạp chí truyền thông" (được phân phối và xuất bản trên xx, xx, 20xx)
Nhập văn bản tiêu đề của đối tượng địa lý. Nếu đó là một mạng, hãy thay đổi nó thành một liên kết văn bản.

Bijin Seisakuko giới thiệu tên sản phẩm của Viện nghiên cứu Bijin.

người phụ nữ xinh đẹpNhận xét như số lần hiển thị sử dụng sản phẩm và mức sử dụngTrích xuất và phiên âm thành văn bản. Nếu chỉ là giới thiệu sản phẩm, vui lòng không đưa vào danh mục này vì nó sẽ không phải là tiếng nói của người dùng thông thường.

Chúng tôi đánh giá cao ý kiến của bạn về các sản phẩm trên.

Văn bản tên sản phẩm và liên kết văn bản