Bài viết về SỨC KHOẺ trên "Web GOETHE" (được phân phối vào ngày 11 tháng 10 năm 2022)

"Tên tạp chí truyền thông" (được phân phối và xuất bản trên xx, xx, 20xx)
Nhập văn bản tiêu đề của đối tượng địa lý. Nếu đó là một mạng, hãy thay đổi nó thành một liên kết văn bản.

Bijin Seisakuko giới thiệu tên sản phẩm của Viện nghiên cứu Bijin.

Chúng tôi trích xuất các nhận xét như số lần hiển thị sử dụng và phương pháp sử dụng sản phẩm từ các công ty con sản xuất Bijin và chuyển chúng thành văn bản.Nếu chỉ là giới thiệu sản phẩm, vui lòng không đưa vào danh mục này vì nó sẽ không phải là tiếng nói của người dùng thông thường.Xin vui lòng

Chúng tôi đánh giá cao ý kiến của bạn về các sản phẩm trên.Văn bản tên sản phẩm và liên kết văn bản