Làm sạch vĩnh viễn!

Tôi đã sử dụng nó trong hơn mười năm. Đôi khi tôi sử dụng các sản phẩm của các công ty khác và xác nhận lại sự tốt đẹp của loại sữa rửa mặt điện tử này. Hãy tiếp tục thực hiện nó từ bây giờ. Tôi sẽ sử dụng nó cho đến khi tôi chết! Nhưng công dụng làm đẹp của em sữa rửa mặt này không làm mình khó chịu chút nào. Đó là một chất tẩy rửa tuyệt vời.